I reinens vinterland i Deatnu / Tana vil vi tilby/kan du komme å få en deg samiske matopplevelse. En opplevelse som lar deg smake på våre tradisjoner og historie – En opplevelse av det ekte samiske levesettet. Desember - mars vil du kunne besøke oss. Bures boahtin / Velkommen!

Kontakt oss for booking

Vi tilbyr kurs i samisk tradisjonsmat, blant annet om røyking av reinkjøtt. Her vil du lære om ulike parteringsmetoder for en reinskrott, hvilke strykningsdeler som egner seg til røyking, tørrsalting av suovas og tørkakjøtt, valg av vedslag, tid og temperatur ved røyking av kjøtt.

Kontakt oss for booking

Vi lager undervisningsopplegg for skoler og andre besøkende fra ulike institusjoner. Vår kultur er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi bygger våre tilbud på samisk kultur, tradisjoner, duodji, historie, folk, dyr, natur og reindrifta. Samisk språktrening kan også inngå.

Kontakt oss for booking