En reindriftsfamilie bor der reinen er, på sommerstid og høsten, i den lyse årstiden der dag og natt er det samme, på Nordkyn halvøya
Når vinteren kommer, og dag blir til natt flytter vi med reinen til vårt vinterbeite i Tana. Uansett hvor vi er så er du velkommen som vår gjest i vår hverdag, våre tradisjoner og vår historie.

Davvi Siida Foto Ørjan Marakatt Bertelsen-853

Vi har våre reindriftsrøtter langt tilbake gjennom generasjoner. Vi er nå tre generasjoner som samarbeider om reindrifta Som reindriftsutøver har vi et ansvar å forvalte naturen, kulturen og historien overfor kommende generasjoner- slik våre forfedre har gjort for oss.

Reindrifta er et røft yrke. Vi lever med reinen og for reinen. En reingjeter tilbringer store deler av året alene på fjellet. Den nedarvede kunnskapen og generasjoners samspill mellom natur og menneske er helt avgjørende for Ailu i sin hverdag som reingjeter.

Duodji har alltid hatt en sentral plass i vårt liv. Vi tar tradisjoner inn i det moderne. Design på pleddene fra oss er inspirert av tradisjonelle samiske mønster som ivaretar samisk estetikk og representerer en viktig del av vår kulturarv. Foto viser Ellinors mor og tante ca. 1948.

Skapertrangen min har alltid vært sterk. Når jeg syr og hører senetråden lager en egen form for melodi, minnes jeg alltid de sterke kvinnene som har lært meg arbeidet, historiene og våre tradisjoner. Dette er kunnskap som er utviklet i generasjoner.