Vil du være gjest i vårt liv, våre tradisjoner og vår historie. Vårt liv og vår hverdag følger reinens vandring. På sommeren er vi i Čorgas/Nordkyn på reinens sommerbeite ved kysten der den har frodige beiteområder. På vinteren vandrer reinen til de tørre og kalde viddene i indre Finnmark og da er vi der og tar imot deg som gjest.

Les mer

Teknikken, mønstrene, fargene og formene er den del av vår arv og tradisjon som vi i Davvi Siida tar ansvar å formidle og videreføre. Design på ullpleddene er inspirert av tradisjonelle samiske mønster, som ivaretar mine/våre samiske tradisjoner og formidler vår historie

Les mer

Luondu lea min kultuvra

Les mer

Reinens vandringer er utgangspunktet for hvordan vi lever vårt liv som reindriftsutøvere i Finnmark. Vinterstid så bor vi i Deatnu / Tana, der reinen vår lever godt på fjellet. Når våren kommer så trekker reinen ut mot kysten, mot Čorgas / Nordkyn for å kalve, og være på sommerbeite frem til oktober